Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory układu oddechowego


II KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TUTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Badanie kliniczne 3 fazy porównujące leczenie Nivolumabem lub Nivolumabem w połączeniu z Ipilimumabem z dwulekową chemioterapią zawierającą pochodne platyny u pacjentów dotychczas nieleczonych chemiterapią i IV stopniu zaawansowania lub z nawrotem niedrobnokomórkowego raka płuc (dowiedz się więcej)CA209-227 Rak płucprof. dr hab. n. med. Rafał SuwińskiBristol Myers Squibb International CorporationZAKOŃCZONA
Badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny, z canakinumabem lub bez canakinumab
u, w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym  niepłaskonabłonkowym  i  płaskonabłonkowym  niedrobnokomórkowym rakiem płuca”  (dowiedz się więcej)      
CACZ885U2301Rak płuc dr n. med. Katarzyna Galwas-KliberNovartis Poland Sp. z o.oZAKOŃCZONA
Badanie kliniczne fazy 3, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność radioterapii stereotaktycznej  z lub bez Pembrolizumabu  u uczestników z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium I lub IIA  (dowiedz się więcej) MK-3475-867Rak płucprof. dr hab. n. med. Rafał SuwińskiMERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
Nieinterwencyjne, wieloośrodkowe, wielokohortowe badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania atezolizumabu w warunkach rzeczywistych u pacjentów leczonych w ramach rutynowej praktyki klinicznej  (dowiedz się więcej) MO40653Rak płucdr n. med. Adam IdasiakF. Hoffmann La Roche Ltd., ZAKOŃCZONA

ZAKŁAD RADIOTERAPII

TUTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Otwarte, randomizowane badanie zasadnicze oceniające zabieg radiochirurgiczny wraz z terapią zmiennymi polami elektrycznymi (ang. Tumor Treating Fields, TTFields) lub bez tej terapii w przypadku 1 – 10 przerzutów do mózgu w niedrobnokomórkowym raku płuca (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC) (dowiedz się więcej)EF-25 (METIS)Rak płucdr hab. n. med. Sławomir BlamekNovocure GmbHZAKOŃCZONA