Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory układu moczowego oraz moczowo-płciowego


ZAKŁAD RADIOTERAPII

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Randomizowane, kontrolowane placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem JNJ-56021927 (ARN-509) w leczeniu pacjentów ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka, poddanych pierwotnej radioterapii. (dowiedz się więcej)56021927PCR3003Rak gruczołu krokowegoprof. Dr hab. n. med. Jerzy WydmańskiJanssen-Cilag International NVZAKOŃCZONA

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

TYTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
PSMAddition: Międzynarodowe, prospektywne, randomizowane badanie fazy
III prowadzone metodą otwartej próby porównujące 177Lu-PSMA-617 w
połączeniu ze standardem leczenia do samego standardu leczenia u
dorosłych mężczyzn z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu
krokowego (mHSPC). (dowiedz się więcej)
CAAA617C12301Rak gruczołu krokowegodr hab. n. med. Daria Handkiewicz – JunakNovartis Pharma AGZAKOŃCZONA
PSMAfore: wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, porównujące 177Lu-PSMA-617 ze zmianą terapii ukierunkowanej na receptor androgenowy u nieleczonych wcześniej taksanami mężczyzn z postępującym przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację. (dowiedz się więcej)CAAA617B12302Rak gruczołu krokowegodr hab. n. med. Daria Handkiewicz – JunakNovartis Pharma AGZAKOŃCZONA