Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory kobiecego układu rozrodczego


III KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TYTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie kliniczne III fazy porównujące stosowanie REGN2810 w porównaniu do chemioterapii wybranej przez badacza w leczeniu nawrotowego lub przerzutowego raka szyjki macicy opornego na związki platyny. (dowiedz się więcej) R2810-ONC-1676/GOG-3016 (CVP1601)Rak szyjki macicyProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski REGENERON PHARMACEUTICALS. IncZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy 3 mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa lenwatynibu stosowanego w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z leczeniem wybranym przez lekarza u pacjentek z zaawansowanym rakiem endometrium. (dowiedz się więcej) MK-3475-775Rak endometriumProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA

„Badanie kliniczne 3 fazy z randomizacją, podwójnie zaślepione prowadzone chemioterapią z pembrolizumabem lub bez i następowym leczeniem podtrzymującym z Oliparibem lub placebo jako leczenie pierwszego rzutu w zaawansowanym nabłonkowym raku jajnika bez mutacji BRCA”. (dowiedz się więcej)
MK-7339-001Rak jajnikaProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
„Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą otwartej próby z zastosowaniem pembrolizumabu i lenwatynibu w porównaniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia zaawansowanego lub nawracającego raka endometrium”. (dowiedz się więcej) MK-7902-001Rak endometriumProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
„Globalne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania durwalumabu w skojarzeniu z chemioradioterapią oraz po chemioradioterapii w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentek z miejscowo zaawansowanym rakiem szyjki macicy”. (dowiedz się więcej)  D9100C00001 CALLARak szyjki macicyProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski AstraZenecaZAKOŃCZONA
Badanie kliniczne II fazy oceniające bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tiragolumabu z atezolizumabem w porównaniu z monoterapią atezolizumabem u pacjentek z przerzutowym i/lub nawrotowym PD-L-1 dodatnim rakiem szyjki macicy. (dowiedz się więcej) WO42017Rak szyjki macicyProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski F. Hoffmann La Roche Ltd., ZAKOŃCZONA
Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne 3 fazy oceniające stosowanie pembrolizumabu w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z lub bez radioterapii w leczeniu nowo rozpoznanego raka endometrium wysokiego ryzyka po operacji ukierunkowanej na wyleczenie. (dowiedz się więcej) MK-3475-B21Rak endometriumProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
Randomizowane badanie fazy 3 z podwójnie ślepą próbą, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z paklitakselem oraz z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu platynoopornego nawrotowego raka jajnika (KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65) (dowiedz się więcej)MK-3475-B96Rak jajnikaProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy 3 z aktywnym komparatorem, oceniające pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny u pacjentek z zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z niezgodnością deficytu naprawczego (dMMR) w pierwszej linii leczenia (KEYNOTE C93/GOG 3064/ENGOT en15) (dowiedz się więcej)MK-3475-C93Rak endometriumProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiMerck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel:32/278-86-16
Badanie II fazy, jednoramienne giredestrantu u pacjentek z rakiem endometrium w stopniu I zaawansowania (dowiedz się więcej)CO44195Rak endometriumProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiF. Hoffmann La Roche Ltd.,OTWARTA tel:32/278-97-91
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III porównujące terapię nemwaleukiną alfa w połączeniu z pembrolizumabem z chemioterapią wybraną przez badacza u pacjentek z opornym na pochodne platyny rakiem nabłonkowym jajnika, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej (ARTISTRY-7) (dowiedz się więcej)ALKS 4230-007Rak jajnika, Rak jajowodu, Rak otrzewnejProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiAlkermes, IncOTWARTA tel:32/278-97-91