Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory układu pokarmowego


ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

TUTUŁ BADANIA  NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy oceniające stosowanie pembrolizumabu  w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią  jako leczenie neoadjuwantowe/adjuwantowe u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka oraz połączenia przełykowo-żołądkowego. (dowiedz się więcejMK-3475-585Rak żołądka oraz połączenia przełykowo-żołądkowegodr n. med. Wiesław BalMERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
(Peak) Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie kliniczne fazy 3, oceniające produkt CGT9486+Sunitynib w porównaniu z Sunitynibem u osób z miejscowo zaawansowanymi nieresekcyjnymi lub przerzutowymi nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (dowiedz się więcej)CGT9486-21-301Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowegodr n. med. Wiesław BalCogent BiosciencesOTWARTA 32/278-82-37

II KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TUTUŁ BADANIA  NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Badanie kliniczne III fazy porównujące leczenie adjuwantowe niwolumabem z placebo u chorych po resekcji raka przełyku lub raka połączenia przełykowo-żołądkowego. (dowiedz się więcej)CA209-577Rak przełyku lub połaczenia przełykowo-żołądkowegodr n. med. Katarzyna Behrendt Bristol Myers Squibb International CorporationZAKOŃCZONA
Badanie kliniczne fazy 1b/3 prowadzone w celu oceny zastosowania bemarituzumabu w połączeniu z chemioterapią oraz niwolumabem w porównaniu do chemioterapii z niwolumabem, u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym rakiem żołądka bądź połączenia żołądkowo-przełykowego z nadekspresją białka FGFR2b (FORTITUDE-102) (dowiedz się więcej)20210098Rak żołądka lub połaczenia przełykowo-żołądkowegodr Marcin SzwedaAmgen Inc.OTWARTA tel:32/278-97-91

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

TUTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Prospektywne, randomizowane, kontrolowane, otwarte, wieloośrodkowe badanie fazy III mające na celu  ocenę skuteczności i bezpieczeństwa terapii radioizotopowej ukierunkowanej na receptor peptydowy (PRRT) z wykorzystaniem 177Lu-edotreotydu w porównaniu do celowanej terapii molekularnej z wykorzystaniem ewerolimusu u pacjentów z nieoperacyjnymi, progresywnymi, dodatnimi dla receptorów somatostatynowych (SSTR+) guzami neuroendokrynnymi pochodzenia żołądkowo-jelitowego lub trzustkowego (GEP-NET). (dowiedz się więcej)ITM-LET-01Guz neuroendokrynny pochodzenia żołądkowo-jelitowego lub trzustkowegodr hab. n. med. Daria Handkiewicz – JunakITM Solucin GmbHZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe badanie prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę dozymetryczną i ocenę bezpieczeństwa stosowania Lutathera u nastoletnich pacjentów z neuroendokrynnymi guzami żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi z ekspresją receptorów somatostatynowych (GEP-NET), guzami chromochłonnymi oraz przyzwojakami (“NETTER-P Study”) (dowiedz się więcej)CAAA601A32201​ NetterGuz neuroendokrynny pochodzenia żołądkowo-jelitowego lub trzustkowegodr hab. n. med. Daria Handkiewicz – JunakAdvanced Accelerator Applications SAOTWARTA tel:32/278-99-42

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

TUTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo datopotamabu derukstekanu (Dato-DXd) w monoterapii oraz w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi/przerzutowymi guzami litymi (TROPION-PanTumor03) (dowiedz się więcej)D926UC00001Guzy lite – żołądek, jelito grube, drogi żółciowedr n. med. Katarzyna Drosik-RutowiczAstraZeneca ABOTWARTA 32/278-97-91