Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Badania Kliniczne

BADANIA KLINICZNE W NIO-PIB GLIWICE

W okresie ostatnich 15 lat w NIO-PIB Gliwice przeprowadzonych zostało ponad 140 badań klinicznych onkologicznych, faz od Ib do IV, a ich liczba w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta.

W NIO-PIB Gliwice prowadzone są badania kliniczne komercyjne dla wiodących firm farmaceutycznych oraz niekomercyjne, we współpracy m. in. z European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Stowarzyszeniem Polskiej Grupy do spraw Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polską Grupą Badawczą Chłoniaków oraz własne, sponsorowane przez NIO-PIB.

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania prowadzone w NIO-PIB Gliwice są prowadzone zgodnie z wytycznymi Good Clinical Practice.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o badaniach klinicznych znajdującymi się na portalu
„Pacjent w Badaniach Klinicznych”