Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Ogłaszamy rekrutację do badania klinicznego „BREAST-BOOSTER”


Badanie kliniczne „BREAST-BOOSTER” prowadzone pod kierownictwem Profesora Michała Jarząba – Kierownika Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi we współpracy z Zakładem Radioterapii  to szansa w leczeniu HER2-ujemnego raka piersi opornego na klasyczną chemioterapię. Badacze podczas realizacji badania będą oceniać bezpieczeństwo połączenia radio-, chemio- i immunoterapii oraz skuteczność tego połączenia w przełamywaniu oporności nowotworu na leczenie.  Projekt zakłada włączenie do badania aż 260 Pacjentów, spośród których wyodrębniona zostanie grupa chorych z opornością na rozpoczętą chemioterapię. Rekrutacje odbywać będzie się w NIO oraz dwóch ośrodkach towarzyszących które niebawem zostaną wyłonione. Więcej informacji uzyskają Państwo u koordynatora badania pod numerem telefonu (32) 278-87-21.

Projekt „BREAST-BOOSTER” otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu numer ABM/2021/3 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych w wysokości 9 862 012,24 PLN.