Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory układu moczowego oraz moczowo-płciowego


ZAKŁAD RADIOTERAPII

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Randomizowane, kontrolowane placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, badanie kliniczne 3 fazy z zastosowaniem JNJ-56021927 (ARN-509) w leczeniu pacjentów ze zlokalizowanym lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego wysokiego ryzyka, poddanych pierwotnej radioterapii. (dowiedz się więcej)56021927PCR3003Rak gruczołu krokowegoprof. Dr hab. n. med. Jerzy WydmańskiJanssen-Cilag International NVZAKOŃCZONA

ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

TYTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
PSMAddition: Międzynarodowe, prospektywne, randomizowane badanie fazy
III prowadzone metodą otwartej próby porównujące 177Lu-PSMA-617 w
połączeniu ze standardem leczenia do samego standardu leczenia u
dorosłych mężczyzn z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu
krokowego (mHSPC). (dowiedz się więcej)
CAAA617C12301Rak gruczołu krokowegodr hab. n. med. Daria Handkiewicz – JunakNovartis Pharma AGZAKOŃCZONA

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

TYTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo datopotamabu derukstekanu (Dato-DXd) w monoterapii oraz w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi/przerzutowymi guzami litymi (TROPION-PanTumor03) (Dowiedz się więcej)D926UC00001Rak gruczołu krokowego/ Rak pęcherza moczowegodr n. med. Katarzyna Drosik-utowizAstraZeneca ABOTWARTA (32)278-97-91