Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory skóry


I KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Badanie oceniające wpływ leczenia wspomagającego cemiplimabem w porównaniu z placebo po leczeniu chirurgicznym i radioterapii u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym skóry z grupy wysokiego ryzyka. (dowiedz się więcej)R2810-ONC-1788Rak płaskonabłonkowy skórydr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Regeneron Pharmaceuticals, Inc.OTWARTA tel:32/278-96-96

ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

TYTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Randomizowane badanie 3 fazy z grupą kontrolną przyjmującą placebo, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu  i lenwatynibu  w porównaniu z samym pembrolizumabem, w leczeniu pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym czerniakiem. (dowiedz się więcej)MK-7902-003Czerniakdr n. med. Wiesław BalMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo jako terapię adjuwantową po operacji i naświetlaniu u uczestników z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym skóry wysokiego ryzyka (LA cSCC) (KEYNOTE-630). (dowiedz się więcej)MK-3475-630Rak płaskonabłonkowy skórydr n. med. Wiesław BalMerck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel.: 32/278-82-37
Enkorafenib i binimetynib w porównaniu z placebo w terapii adjuwantowej poddanego całkowitej resekcji czerniaka w stadium IIB/C z mutacją BRAF V600E/K: randomizowane, potrójnie zaślepione badanie fazy III prowadzone we współpracy z grupą czerniaka Europejskiej Organizacji na rzecz Badań i Leczenia Raka (EORTC) (dowiedz się więcej)W00090GE303 / EORTC-2139-MGCzerniakProf. Grazyna Kamińska-WinciorekPierre Fabre MédicamentZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą aktywnego leku porównawczego badanie fazy 3 oceniające leczenie adjuwantowe produktem MK 7684A (wibostolimab z pembrolizumabem) w porównaniu z leczeniem adjuwantowym pembrolizumabem u uczestników z czerniakiem wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV (KEYVIBE-010) (dowiedz się więcej)MK-7684A-010Czerniakdr n. med. Wiesław BalMerck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel.: 32/278-97-90
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oraz aktywnym komparatorem badanie kliniczne 3 fazy, z zastosowaniem V940 (mRNA-4157) plus pembrolizumab w porównaniu z placebo plus pembrolizumab, jako terapii adjuwantowej u uczestników z czerniakiem wysokiego ryzyka w stopniu zaawansowania II-IV (dowiedz się więcej)V940-001Czerniakdr n. med. Wiesław BalMerck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel.: 32/278-82-37