Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

CWBK w Gliwicach świętuje rok działalności!


budynek CWBK w Gliwicach

Dokładnie rok temu, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Prezesa Agencji Badań Medycznych dr hab. n.med. Radosława Sierpińskiego, Ministra Zdrowia Adama Niedzielskego i oraz Dyrektora Oddziału  Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowskiego oficjalnie otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

CWBK w Gliwicach powstało według ściśle określonych standardów w ramach pierwszej edycji konkursu ABM na utworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Wartość dofinansowania wyniosła prawie 10 milionów złotych, co pozwoliło na modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury, wyposażenie pomieszczeń części medycznej i biurowej, zakup nowoczesnego oprogramowania oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu. Dzięki powstaniu CWBK, Instytut został członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Specjaliści w dziedzinach radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, endokrynologii, medycyny nuklearnej, transplantologii klinicznej i hematologii opracowują oraz prowadzą badania kliniczne przy wsparciu zespołu CWBK, który aktualnie w swoich strukturach zatrudnia lekarza, pielęgniarki, sanitariuszkę, koordynatorów badań klinicznych, sekretarki, specjalistów ds.: projektów, dokumentacji naukowej, jakości, finansowych oraz farmaceutę, technika laboratoryjnego i biostatystyka – łącznie 17 osób. Zespół sukcesywnie się powiększa, aby sprostać rosnącej liczbie badań  klinicznych oraz obowiązującym standardom ich prowadzenia oraz opieki medycznej na najwyższym poziomie jakości. W ciągu ostatniego roku, dzięki zaangażowaniu CWBK Instytut zawarł 20 nowych umów o przeprowadzenie badań klinicznych, a łącznie realizował ponad 100 badań faz I-IV.

W gabinetach CWBK zrealizowano prawie 500 wizyt ambulatoryjnych oraz podań leków u 80 Pacjentów, podczas gdy w całym Instytucie włączono do badań prawie 200-stu Pacjentów. W ostatnim roku przeprowadzono prawie 100 wizyt monitorujących w dedykowanych pomieszczeniach dla Monitorów na terenie CWBK. Dzięki zaangażowaniu CWBK w ostatnim roku przeprowadzono blisko 40 procesów feasibility – kwalifikacji Ośrodka do przeprowadzenia badania klinicznego.

W Instytucie prowadzone są  zarówno badania kliniczne komercyjne we współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi, jak i niekomercyjne – własne, głównie dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach konkursów  Agencji Badań Medycznych, ale również współpracując m.in. z European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Stowarzyszeniem Polskiej Grupy do spraw Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polską Grupą Badawczą Chłoniaków .