Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Konkurs ABM na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Agencja Badań Medycznych ogłosiła nowy konkurs na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości NUMER KONKURSU: ABM/2023/3.

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych. Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących prowadzenia obserwacji/analizy/interwencji profilaktycznej wśród osób narażonych na dany czynnik w celu oceny przyczynowo-skutkowej występowania lub rozwoju wielochorobowości bądź też ocenę działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju wielochorobowości w polskiej populacji;

i/lub

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych wykorzystujących narzędzia/aplikacje do pogłębionej analizy danych w zakresie stanu zdrowia danej populacji.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w systemie trwa :

  • od dnia 16 maja 2023 r. od godziny 12:01:00 do dnia 4 września 2023 r. do godziny 12:00:59

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

100 mln PLN. Minimalna wartość Projektu w ramach Konkursu wynosi 5 mln zł, natomiast brak jest limitu związanego z maksymalną kwotą wartości Projektu.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo pod adresem

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2110,ABM-oglasza-Konkurs-otwarty-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczacych-w.html